โทมัส อัลวา เอดิสัน

โทมัส อัลวา เอดิสัน

320x_thomas-edison

เมื่อร้อยกว่าปีก่อน นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันนามว่า “โทมัส อัลวา เอดิสัน” ได้จุดความสว่างไสวให้แก่โลกยามค่ำคืนด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “หลอดไฟ” ที่ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของนักคิดนักสร้างสรรค์ และทำให้ไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ในยุคนี้ Continue reading โทมัส อัลวา เอดิสัน