สถานที่ติดตั้งและทิศทางตำแหน่งแผงโซล่าเซล

สถานที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ :-

  • ควรเป็นที่โล่ง ไม่มีเงามาบังเซลล์ ไม่อยู่ใกล้ สถานที่เกิดฝุ่น อาจอยู่บนพื้นดิน หรือบนหลังคาบ้านก็ได้
  • ควรวางให้แผงเซลล์มีความลาด เอียงประมาณ 10-15 องศา จากระดับแนวนอน  เนื่องจากประเทศไทยมีระดับทำมุมกับทิศเหนือประมาณ 15 องศาเหนือ

หันหน้าไปทางทิศใต้ การวางแผงเซลล์ ให้มีความลาดเอียงดังกล่าวจะช่วยให้เซลล์รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดและช่วยระบายน้ำฝนได้ รวดเร็ว

angle-solar-panel
การบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์และอายุการใช้งาน

การบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์และอายุการใช้งาน

อายุการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปยาวนานกว่า  20 ปี การบำรุงรักษาก็ง่าย  เพียงแต่คอยดูแลว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงเซลล์หรือไม่  เช่น ฝุ่น มูลนก ใบไม้  ถ้าพบว่ามีสิ่งสกปรกก็ใช้น้ำล้างทำความสะอาด  ปีละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ     ห้ามใช้วัสดุที่เช็ดแล้วอาจทำให้เกิดรอยบนผิวกระจกโดยเด็ดขาด   ซึ่งปกติเวลาฝนตก  น้ำฝนจะช่วยชำระล้างแผงเซลล์ได้ตามธรรมชาติ

panel_clean

สำหรับในระบบที่มีการใช้แบตเตอรี่ชนิดน้ำกลั่น (Lead  Acid ) ห้ามใช้ไฟฟ้าจนแบตเตอรี่หมด  แต่ควรใช้ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 30-40 และเริ่มประจุไฟฟ้าใหม่ให้เต็มก่อนใช้งานครั้งต่อไป  และต้องคอยหมั่นเติมน้ำกลั่น  และเช็ดทำความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่

ในกรณีที่มีการใช้อินเวอร์เตอร์ควรสังเกตว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือเกิดความร้อนผิดปกติหรือไม่  ถ้าพบความผิดปกติให้รีบตัดไฟฟ้าออกจากอินเวอร์เตอร์  และติดต่อบริษัทผู้ขาย  เพื่อให้ตรวจสาเหตุและแก้ไขให้ใช้งานได้ต่อไป