choose led

การเลือกซื้อหลอดแอลอีดี

สิ่งสำคัญที่ทำให้หลอด LED มีอายุการใช้งานที่ยาวนานคืออุณหภูมิ

ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบให้ตัวหลอดถ่ายเทความร้อนได้ดี หลอดที่ดีต้องใช้วัสดุอลูมิเนียม ทำเป็นโพรงระบายความร้อน ถ้าใช้พลาสติกจะทำให้ต้นทุนต่อหลอดถูกกว่า แต่ก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง

นอกจากนั้นคุณภาพของตัวไดโอดเปล่งแสงก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะเหมือนกันแต่ปัจจุบันมีการทำเลียนแบบ โดยใช้วัสดุคุณภาพต่ำทำให้อายุการใช้งานสั้น เมื่อใช้ไประยะหนึ่งหลอดจะเริ่มมืดลงนี่เป็นสาเหตุที่แต่ละยี่ห้อจะมีการรับประกันที่ไม่เท่ากัน Continue reading การเลือกซื้อหลอดแอลอีดี